Informacje, Ochrona środowiska

Wspólna akcja w walce z crossowcami i quadowcami

W Nadleśnictwie Kielce 23 maja przeprowadzono akcję mającą na celu zwalczanie nielegalnych wjazdów crossami i quadami do lasów. Siły w akcji połączyli leśnicy i policjanci, łącznie blisko 40 osób. Działaniami objęto kompleksy leśne m.in. w okolicy Zalesia, Zgórska, Miedzianki i Chęcin. Przydatny w akcji okazał się także dron. Sprzyjająca pogoda zachęca mieszkańców Kielc i okolic

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Ochrona przyrody w czasach nowożytnych w Europie

Postępujące w miarę upływu czasu niszczenie przyrody w krajach europejskich skłaniało coraz częściej różne władze do wydawania zarządzeń mających temu zapobiec. Na przykład często praktykowane w Niemczech wyłapywanie słowików spowodowało ogłoszenie z końcem XV wieku w Norymberdze zakazu chwytania tych ptaków. Ptasznicy nie zaniechali od razu uprawiania tego popłatnego wtedy procederu, dlatego w sąsiednim mieście

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Eksploatowanie kompleksów leśnych

Według rozkazu cara, każdy kompleks leśny miał być podzielony na 25-30 działek, przy czym w danym roku wolno było wycinać drzewa tylko na jednej z nich. Piotr Wielki wyznaczył też takie lasy, których w ogóle nie wolno było nigdy eksploatować. Należały do nich m.in. lasy łęgowe wzdłuż rzek, przy czym w przypadku dużych rzek strefa

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Ochrona lasów w starożytności

W starożytności, a później w średniowieczu, nie tylko religijne czy estetyczne względy były podstawą chronienia wybranych drzew i lasów, niekiedy była nią także świadomość gospodarczej wartości tych zasobów. Rzymianin Marcus Cicero (106-43 r. przed Chr.) wypowiedział zdanie, wiele razy później powtarzane, że: „niszczenie lasów jest najgorszym wrogiem dobrobytu społeczeństwa”. Późniejsi możnowładcy, chroniąc lasy, mieli najczęściej

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Historia ochrony zwierząt

Zakazy krzywdzenia wszelkich stworzeń pojawiły się w wierzeniach hinduskich znacznie wcześniej nim władzę w Indiach objął król Asioka, ale dopiero za jego panowania stały się one powszechnie obowiązującym prawem. Szlachetna zasada, że nie wolno człowiekowi zabijać niczego, co nie jest konieczne, przestrzegana była w tym kraju co najmniej od czasów Buddy (ok. 560-480 r. przed

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Rosną góry śmieci

Nie od dziś jest nam wiadomo co dzieje się z tonami odpadów z naszych gospodarstw domowych. Większość z nich trafia na wysypiska odpadów , które są bardzo nie ekologiczne i zabierają bardzo dużo miejsca. Zastanówmy się przez chwile co by było, gdyby każdy nasz najmniejszy śmieć miałby być zakopany w dołku z piaskiem. Po roku

Read More...

Informacje, Ochrona środowiska

Chrońmy środowisko

Słowo, które słyszymy bardzo często, wielu ludzi nie rozumie. Więc na czym polega recykling? To bardzo popularna forma ochrony środowiska naturalnego, która ogranicza zużycie surowców naturalnych, a co za tym idzie, zmniejszenie ilości odpadów. Wiele ludzi jak i organizacji jest za wprowadzeniem obowiązku recyklingu, który zmuszałby ludzi do ograniczenia swoich odpadów. Obecnie jest to nasz

Read More...