Odpady najbardziej niebezpieczne dla naszej Planety
Informacje, Promowane

Odpady najbardziej niebezpieczne dla naszej Planety

Odpady są naturalnym produktem ubocznym współczesnego społeczeństwa i gospodarki. W przeszłości uważano je za stosunkowo mało istotny problem, który sam będzie rozwiązywał się na bieżąco. Z biegiem czasu stało się jednak jasne, że tak nie będzie. Odpady muszą być zarządzane i monitorowane, abyśmy mogli dbać o utrzymanie zrównoważonego stanu środowiska naturalnego.

Odpady mają zróżnicowaną postać, ale niektóre ich rodzaje są bardziej szkodliwe od pozostałych. Te określane zbiorczo jako niebezpieczne, są uważane za najbardziej zagrażające dla naszej planety. Przeważnie zawierają one toksyczne chemikalia, które mogą powodować długoterminowe szkody dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Odpady niebezpieczne, zgodnie z definicją, to takie, które zagrażają środowisku sposób realny bądź potencjalny. Zaliczamy tu zatem również takie, które wykazują jedynie potencjał do emisji szkodliwych substancji.

Globalne problemy spowodowane zanieczyszczeniem

Zanieczyszczenie środowiska to globalny problem, który dotyka wszystkich. Stanowi zagrożenie  nie tylko dla człowieka, ale również dla dzikiej przyrody, roślinności i naszych zasobów naturalnych. Zanieczyszczenia mogą pochodzić z wielu różnych źródeł. Są emitowane przez fabryki, elektrownie, samochody, przemysł. Zanieczyszczenia mogą mieć wiele różnych negatywnych skutków dla ludzi. Do najpopularniejszych należą choroby układu oddechowego oraz choroby nowotworowe. Spora część zanieczyszczeń jest związana z wytwarzaniem odpadów.

Wpływ gospodarki odpadami na środowisko

Najczęstszym sposobem unieszkodliwiania odpadów jest składowanie ich na wysypiskach śmieci. Nie jest to jednak wystarczające rozwiązanie, ponieważ składowiska zapełniają się i ostatecznie zaczyna brakować na nich miejsca. Pamiętajmy, ze odpady tworzyw sztucznych ulegają rozkładowi setki lat. Z tego powodu należą one do najbardziej problematycznych.

Ponadto gaz wysypiskowy, powstający w wyniku fermentacji związków organicznych na składowiskach odpadów, zawiera metan, dwutlenek węgla oraz inne lotne związki organiczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska i dla zdrowia ludzi. Metan jest gazem cieplarnianym, który przyczynia się do globalnego ocieplenia.

Recykling odpadów

Recykling odpadów to proces, w którym śmieci są sortowane i poddawane przetworzeniu w nowe produkty. W znaczącym stopniu zmniejsza on negatywny wpływ odpadów na środowisko. Ogranicza potrzebę wytwarzania nowych materiałów, proces wytwarzania śmieci, a jednocześnie  emisję gazów wysypiskowych. Ogranicza zanieczyszczenie wód, obszarów leśnych czy aglomeracji. Należy pamiętać o segregacji odpadów w gospodarstwach domowych i w firmach. W przypadku odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne należy przekazywać je wyspecjalizowanym jednostkom organizującym transport odpadów tego rodzaju do miejsca utylizacji.

16 grudnia 2022

O autorze

Redakcja


2 komentarze Do “Odpady najbardziej niebezpieczne dla naszej Planety”

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info