Co to są odpady niebezpieczne i w jaki sposób się je utylizuje?
Informacje

Co to są odpady niebezpieczne i w jaki sposób się je utylizuje?

Odpady niebezpieczne stanowią szczególne zagrożenie, zarówno dla zdrowia i życia ludzkiego, jak i środowiska. Z tego względu gospodarowanie nimi powinno przebiegać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi oraz być ściśle kontrolowane. Odpady niebezpieczne wytwarzane są w gospodarstwach domowych oraz rozmaitych gałęziach przemysłu.

Podział odpadów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne różnicuje się, grupując je w następujący sposób: baterie i akumulatory, oleje smarowe, odpady azbestowe, medyczne, weterynaryjne oraz zawierające PCB (polichlorowane bifenyle). Ponadto odpady stwarzające szczególne niebezpieczeństwo mogą powstawać jako produkty uboczne i pozostałości procesów technologicznych zarówno produkcyjnych, jak i przetwórczych (w tym dotyczących unieszkodliwiania substancji toksycznych). Odpadami niebezpiecznymi są również te, które wykazują cechy, takie jak: radioaktywność, zakaźność, toksyczność, łatwopalność i inne.

Szczegółową listę rodzajów odpadów niebezpiecznych zawiera załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). Natomiast ich definicję oraz sposób utylizacji reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243).

Na czym polega utylizacja odpadów niebezpiecznych

Proces utylizacji odpadów niebezpiecznych poprzedza ich staranna segregacja. Etap ten jest konieczny do podzielenia ich na grupy, które służą różnicowaniu procesów wykorzystywanych w bezpiecznym przetworzeniu. Metody utylizacji odpadów niebezpiecznych to m.in:

 • Metoda termiczna, która jest jedną z najprostszych. Polega na spalaniu odpadów w piecu rozgrzanym do temperatury 850 -1100 stopni Celsjusza. Metoda ta jest jedną z najskuteczniejszych, ponieważ pozwala na utylizację 90% objętości odpadów. Kwestią sporną w jej przypadku pozostaje produkcja toksycznych i mogących negatywnie wpływać na środowisko naturalne spalin.
 • Autoklawowanie polegające na użyciu sterylizatora parowego. Odpady poddawane są obróbce i neutralizacji w temperaturze 130-190 stopni Celsjusza. Proces ten pozwala na unieszkodliwienie odpadów i w rezultacie mogą być później składowane na zwykłym wysypisku.
 • Przetwarzanie mikrofalowe polegające na utylizacji (szczególnie odpadów medycznych) z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego. Proces ten jest najczęściej poprzedzany oczyszczaniem.
 • Dezynfekcja chemiczna – neutralizacja niebezpiecznych odpadów najczęściej przy użyciu chloru. Jest to jedna z najbardziej kontrowersyjnych metod utylizacji odpadów niebezpiecznych ze względu na toksyczne oddziaływanie chloru na środowisko.
6 listopada 2017

O autorze

Redakcja


JEDEN KOMENTARZ DO ARTYKUŁU Do “Co to są odpady niebezpieczne i w jaki sposób się je utylizuje?”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
 • Patryk
  1
  Pojemniki na odpady
  U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info