Recykling – obowiązek każdego człowieka
Informacje

Recykling – obowiązek każdego człowieka

Recykling w Polsce to drażliwy temat, istotnie, ludzie wywożą złom i makulaturę na składowiska, jednak co się dzieje z resztą śmieci których przeciętny Kowalski produkuje z roku na rok coraz więcej?
Nieposortowane lądują na wysypiskach ponieważ nikomu nie opłaca się ich sortować.

Materiały organiczne lepiej lub gorzej zostaną w naturalny sposób zutylizowane, ale zwykła butelka plastikowa ulega rozkładowi dopiero po 400 latach!

Czy wszystkie śmieci są niebezpieczne dla środowiska? Czy recykling naprawdę musi być drogi, aby był skuteczny? Okazuje się że nie taki diabeł straszny jak go malują…

Niebezpieczne odpady to nie tylko te medyczne, weterynaryjne, azbest, stare akumulatory czy baterie. W zasadzie wszystkie śmieci, które nie są segregowane mogą stanowić zagrożenie zarówno dla środowiska naturalnego jak i człowieka. Większość odpadów niestety nie podlega samoistnemu rozkładowi, nie są prawidłowo gromadzone a to stanowi ogromne zagrożenie dla wód, powietrza, gleb, roślin, a także dla człowieka. Warto wspomnieć, że dobrze posegregowane śmieci mogą stać się źródłem wielu surowców, chociażby makulatury. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego materiał zdatny do recyklingu nie jest właściwie gromadzony i przetwarzany? Trudno wymienić jedną przyczyną, ale na pewno najważniejszą jest nieracjonalna gospodarka zasobami. Niestety moda na bycie eko bywa droga i produkty umieszczone w biodegradowalne opakowania do tanich nie należą.

Co zatem zrobić, żeby odciążyć środowisko? Chociażby nie zakręcać plastikowych butelek! Bardzo prosty i nie wymagający wysiłku nawyk. Takie butelki trafiają później do belowania. Czemu to służy? Otóż zgniecione i paczkowane odpady mogą być transportowane do recyklerów bez konieczności stosowania pojemników. Ale żeby firmy zajmujące się belowaniem odpadów mogły działać skutecznie, konsument powinien włączyć się w proces ograniczenia strumienia odpadów. Właśnie poprzez selekcję wszelkich śmieci. To niewątpliwie zmniejszy koszty utylizacji. Jeżeli z jakiegoś powodu śmieci komunalne są zmieszane, powinny podlegać segregacji w sortowniach. Do tego służą maszyny do sortowania. Uzyskuje się wówczas rożne frakcje odpadów, które można skierować do procesu recyklingu. Doskonałym rozwiązaniem dla firm zajmujących się segregacją odpadów komunalnych tak zwane mobilne przesiewacze bębnowe. Sito takiego urządzenia rozdziela materiał na dwie frakcje nadsitową i podsitową. Właściwe postępowanie na tych etapach zmniejsza koszty i minimalizuje ryzyko skażenia środowiska, zaś tak przygotowane materiały mogą trafić do prasy kanałowej do odpadów.

Technika zgniatania i paczkowania odpadów jest bardzo eko, poza tym zgodna z przepisami unijnymi do których Polska ma obowiązek się stosować. Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami nie będzie należeć do tanich, ale poniesione koszty szybko się zwrócą. Po pierwsze czyste środowisko naturalne, bezpieczeństwo człowieka, no i oczywiście zyski z recyklingu. Właściwie posegregowane odpady, przepuszczone przez prasy kanałowe do odpadów to wtórny materiał. Stal, makulatura, szkło czy plastik mogą być ponownie wykorzystane! Ale aby proces recyklingu prawidłowo funkcjonował niezbędne jest zaangażowanie całego społeczeństwa w świadomą segregację odpadów i wsparcie firm które sortowaniem oraz gospodarką odpadami się zajmują.

Autor artykułu: Luxor – Maszyny do odpadów

19 stycznia 2016

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info