Tag: przyroda

„Biebrza dla Klimatu” – Biebrzański PN o ważnej roli obszarów podmokłych
Informacje, Ochrona środowiska

„Biebrza dla Klimatu” – Biebrzański PN o ważnej roli obszarów podmokłych

Obszary wodno-błotne odgrywają ogromną rolę w przyrodzie, także w kwestiach dotyczących klimatu – przypomina Biebrzański Park Narodowy, który chroni takie obszary. Chce o tym edukować w 2020 r. pod hasłem „Biebrza dla Klimatu”. W drugiej połowie roku planowane są na ten temat zajęcia edukacyjne dla uczniów, ale też osób dorosłych na różnych wykładach i warsztatach,…

Ochrona wód i jej wpływ na środowisko naturalne
Informacje

Ochrona wód i jej wpływ na środowisko naturalne

Woda jest związkiem chemicznym wszechobecnym w przyrodzie. Nigdy nie występuje w stanie czystym chemicznie – w składzie naturalnym wód możemy wyróżnić naturalne domieszki oraz zanieczyszczenia np. biologiczne (bakterie, wirusy, glony, grzyby) lub chemiczne (oleje, benzyna, nawozy sztuczne, pestycydy i inne). Zanieczyszczenia sztuczne są związane z działalnością człowieka. Pochodzą głównie ze ścieków przemysłowych, gospodarczych, opadowych, a…

Jak śmieci mogą być wesołe?
Informacje, Recykling

Jak śmieci mogą być wesołe?

Tysiące rzeźb ze śmieci, filmów i komiksów „zasypało” Ministerstwo Środowiska. Kabriolet z papierowych kartonów, a nawet popiersie jednego z wiceministrów – to przykłady prac, które wygrały w konkursach Ministerstwa Środowiska zorganizowanych w ramach kampanii NIE ZAŚMIECAJ SWOJEGO SUMIENIA. Na konkursy dla dzieci wpłynęło ponad 5 300 prac – rzeźb, filmów i komiksów. Żeby je ocenić,…

Zatruwanie otoczenia przez działalność człowieka
Informacje, Ochrona środowiska

Zatruwanie otoczenia przez działalność człowieka

W prognozach futurologicznych nie należy liczyć na przy­stosowanie się człowieka do zatruwanego otoczenia ani na całkowite jego wyizolowanie z naturalnego środowiska, po­nieważ to nigdy nie nastąpi. Należy natomiast zapewnić mu życie w zdrowych warunkach, dostatek czystej wody, dać mu odpowiednie obszary na wypoczynek i możliwość bez­pośredniego kontaktu z interesującą, przeto możliwie naturalną i bogatą kryj…

Rozwój techniki wrogiem środowiska?
Informacje, Ochrona środowiska

Rozwój techniki wrogiem środowiska?

Tłem dla tak pojmowanego działania, które będzie bez wątpienia postulowało pewne zahamowanie nieograniczonego rozwoju techniki i pewne wyrzeczenia, na jakie muszą zdobyć się ludzie, jeśli chodzi o konsumpcję czy komfort codziennego życia – będzie należyte wychowanie obywatelskie i odpo­wiednie nastawienie ludzi do przyrody i otaczającego ich świata. Już od najwcześniejszych lat powinno się wpajać dzieciom…

Degradacja środowiska naturalnego
Informacje, Ochrona środowiska

Degradacja środowiska naturalnego

Postępujące niszczenie przyrody powodowane przez człowieka, przeciwko któremu zjawisko to się obraca, jest w dużej mierze wynikiem niedostatecznej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi. Wobec wszechstronnego rozwoju nauki owo swoiste niedostrzeganie tej dziedziny jest czymś i zastanawiającym, i przerażającym. Wydaje się, że najbardziej szkodliwe dla rozwoju należytej wiedzy o obowiązkach człowieka wobec przyrody z jednej…

1 2 3
Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info