Tag: ochrona przyrody

PLAN ZAGŁADY PUSZCZY KARPACKIEJ PODPISANY! CZEKA NAS DRUGA BIAŁOWIEŻA?
Informacje, Ochrona środowiska

PLAN ZAGŁADY PUSZCZY KARPACKIEJ PODPISANY! CZEKA NAS DRUGA BIAŁOWIEŻA?

Wbrew apelom ekspertów, ekologów i tysięcy Polaków, Minister Środowiska podpisał przygotowany przez Lasy Państwowe plan wycinki w reliktowej Puszczy Karpackiej (Plan Urządzenia Lasu dla nadleśnictwa Bircza na lata 2017 – 2026). Nie uwzględniono w nim żadnych uwag strony społecznej! Oznacza to zgodę na intensywny wyrąb w najcenniejszych obszarach Puszczy Karpackiej. To kolejny raz, po konflikcie…

LKP „LASY BIESZCZADZKIE” POWIĘKSZONY
Informacje, Ochrona środowiska

LKP „LASY BIESZCZADZKIE” POWIĘKSZONY

Utworzony cztery lata temu Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” został decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w styczniu tego roku powiększony do niemal 70 tys. ha. To niemal trzykrotnie więcej niż dotąd zajmował. W skład LKP „Lasy Bieszczadzkie” wchodziło do niedawna w całości Nadleśnictwo Stuposiany oraz częściowo lasy nadleśnictw: Cisna i Lutowiska – w sumie 24,2…

Problem śmieci do samorządów
Informacje, Recykling

Problem śmieci do samorządów

Rewolucja w segregacji śmieci. Większy park narodowy w Białowieży. Minister środowiska nie pozwoli też betonować górskich rzek i rozjeżdżać Tatr przez narciarzy. Czy Andrzejowi Kraszewskiemu, kolejnemu fachowcowi bez politycznego zaplecza, uda się wygrać z gospodarczym lobby? Mariusz Jałoszewski: Już dwa miesiące rządzi pan w resorcie środowiska. Co udało się już zrobić? Andrzej Kraszewski, minister środowiska:…

Zatruwanie otoczenia przez działalność człowieka
Informacje, Ochrona środowiska

Zatruwanie otoczenia przez działalność człowieka

W prognozach futurologicznych nie należy liczyć na przy­stosowanie się człowieka do zatruwanego otoczenia ani na całkowite jego wyizolowanie z naturalnego środowiska, po­nieważ to nigdy nie nastąpi. Należy natomiast zapewnić mu życie w zdrowych warunkach, dostatek czystej wody, dać mu odpowiednie obszary na wypoczynek i możliwość bez­pośredniego kontaktu z interesującą, przeto możliwie naturalną i bogatą kryj…

Rozwój techniki wrogiem środowiska?
Informacje, Ochrona środowiska

Rozwój techniki wrogiem środowiska?

Tłem dla tak pojmowanego działania, które będzie bez wątpienia postulowało pewne zahamowanie nieograniczonego rozwoju techniki i pewne wyrzeczenia, na jakie muszą zdobyć się ludzie, jeśli chodzi o konsumpcję czy komfort codziennego życia – będzie należyte wychowanie obywatelskie i odpo­wiednie nastawienie ludzi do przyrody i otaczającego ich świata. Już od najwcześniejszych lat powinno się wpajać dzieciom…

Degradacja środowiska naturalnego
Informacje, Ochrona środowiska

Degradacja środowiska naturalnego

Postępujące niszczenie przyrody powodowane przez człowieka, przeciwko któremu zjawisko to się obraca, jest w dużej mierze wynikiem niedostatecznej wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami naturalnymi. Wobec wszechstronnego rozwoju nauki owo swoiste niedostrzeganie tej dziedziny jest czymś i zastanawiającym, i przerażającym. Wydaje się, że najbardziej szkodliwe dla rozwoju należytej wiedzy o obowiązkach człowieka wobec przyrody z jednej…

1 2 3 4
Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info