LKP „LASY BIESZCZADZKIE” POWIĘKSZONY
Informacje, Ochrona środowiska

LKP „LASY BIESZCZADZKIE” POWIĘKSZONY

Utworzony cztery lata temu Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” został decyzją Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w styczniu tego roku powiększony do niemal 70 tys. ha. To niemal trzykrotnie więcej niż dotąd zajmował.

W skład LKP „Lasy Bieszczadzkie” wchodziło do niedawna w całości Nadleśnictwo Stuposiany oraz częściowo lasy nadleśnictw: Cisna i Lutowiska – w sumie 24,2 tys. ha. Od stycznia tego roku tworzą go w całości nadleśnictwa: Baligród, Cisna, Lutowiska i Stuposiany, zarządzające powierzchnią 69,5 tys. ha lasów bieszczadzkich.

– Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie” w ciągu zaledwie kilku lat funkcjonowania wykazał, że idea zrównoważonej gospodarki i udostępnianie lasu społeczeństwu ma wielką przyszłość właśnie tu w Bieszczadach – mówi Bogusław Famielec, dyrektor RDLP w Krośnie. – Stąd naturalne wydaje się powiększenie tego obszaru funkcjonalnego i rozwijanie w nim działalności społecznie akceptowanych, godzących ochronę przyrody, turystykę, edukację ekologiczną i badania naukowe z właściwą gospodarką zasobami leśnymi. To również ważny motyw promocji regionu. Jestem przekonany, że zaowocuje on kolejnymi atrakcjami dla turystów, gdyż w najbliższym czasie wdrożymy projekty służące udostępnianiu bieszczadzkich lasów społeczeństwu.

lasy_bieszczadzkie_powiekszone

To drugi, obok LKP „Lasy Birczańskie”, obszar na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, o takim charakterze. Jako pierwszy w Polsce w 1994 r. powstał LKP „Puszcza Białowieska”, zaś na bazie jego doświadczeń w następnych latach powoływano nowe obszary tego typu. Utworzone na obszarze całego kraju, pokazują zmienność warunków siedliskowych, różnorodność składu gatunkowego lasu i wielość pełnionych przez niego funkcji.

Celem LKP jest też osiąganie kompromisu między najważniejszymi zadaniami leśnictwa: produkcją drewna oraz funkcjami społecznymi i ekologicznymi, które pełni las. W wypracowaniu tego kompromisu pomagają rady naukowo-społeczne, działające przy każdym takim kompleksie. Zasiadają w nich przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, autorytety świata nauki, reprezentanci organizacji pozarządowych, przemysłu drzewnego, lokalnych mediów, osoby obdarzone szczególnym zaufaniem społeczności lokalnych.

Idea leśnych kompleksów promocyjnych jest rodzimym polskim pomysłem na promowanie ekologicznego leśnictwa. Jej jedynym odpowiednikiem w Europie jest koncepcja lasu modelowego realizowana w Szwecji. Polski pomysł spotkał się z uznaniem europejskich leśników i naukowców.

EDWARD MARSZAŁEK, RZECZNIK PRASOWY RDLP W KROŚNIE
Źródło: Lasy Państwowe

6 lutego 2015

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info