Narodziny koników polskich w Puszczy Goleniowskiej
Informacje, Ochrona środowiska

Narodziny koników polskich w Puszczy Goleniowskiej

W tym roku dopiero w kwietniu, a nie jak zwykle w marcu, w hodowli rezerwatowej konika polskiego w Nadleśnictwie Kliniska (RDLP w Szczecinie) urodziły się źrebaki. W tym roku hodowla rezerwatowa w nadleśnictwie obchodzi 10-lecie istnienia.

W ciągu trzech dni kwietnia, od 2 do 4 kwietnia, urodziły się trzy klaczki, dwie w tabunie Nagaja od klaczy Kapela i klaczy Nugata oraz w tabunie Nokturna od klaczy Nikandra. To dopiero początek baby boomu w hodowli, w ciągu najbliższych dni w tabunie Nagaja pojawią się dwa kolejne źrebaczki – od klaczy Listeria i klaczy Nilwa.

Hodowla rezerwatowa konika polskiego w Nadleśnictwie Kliniska obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia swojego funkcjonowania. Obecnie w hodowli jest ponad 30 osobników tej rodzimej rasy konia.

Pierwsze sześć młodych klaczy do zagrody hodowlanej w Nadleśnictwie Kliniska sprowadzono jesienią 2009 r. Pochodziły one z kolebki rezerwatowej hodowli konika polskiego, czyli Stacji Badawczej Polskiej Akademii Nauk w Popielnie oraz Państwowej Stadniny Koni w Dobrzyniewie. W 2011 r. hodowla w Kliniskach otrzymała status hodowli rezerwatowej konika polskiego, a w przyszłym roku będzie obchodziła 10-lecie istnienia.

Warunki bytowania konika w zagrodzie hodowlanej na terenie Nadleśnictwa Kliniska okazały się idealne. Walorem ostoi jest jej rozległy teren – kilkadziesiąt hektarów cennych przyrodniczo łąk – w malowniczej dolinie rzeki Iny, gdzie roślinność jest regularnie zgryzana przez koniki.

Pozostałą część ostoi stanowią drzewostany sosnowe, głównie na siedliskach borowych, w części z podszytem lub bogatym runem leśnym, w tym z chętnie zgryzaną przez koniki borówką czernicą. W drzewostanach tych regularnie prowadzi się przewidziane planem urządzenia lasu czynności gospodarcze.

Walorem inicjatywy leśników jest to, że koniki bytują w warunkach zbliżonych do naturalnych, odwdzięczając się korzystnym wpływem na roślinność występującą na terenie zagrody. Stały się one trwałym elementem środowiska przyrodniczego na terenie tego fragmentu Puszczy Goleniowskiej, który wchodzi w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcze Szczecińskie”.

Część koników, dorastające ogierki oraz zbędne w hodowli klaczki, między innymi z tzw. odmianami, np. gwiazdką na czole, białymi przebarwieniami na nogach, przebywa w zagrodzie pokazowej. Koniki te są odwiedzane przez dzieci i młodzież, przybywającą do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Kliniskach, gdzie zapoznają się z historią gatunku.

Warto dodać, że zwierzęta są obserwowane przez opiekunów, którzy m.in. reagują, kiedy jest konieczna interwencja człowieka. Każdy z koników posiada udokumentowane pochodzenie. Tabuny corocznie przechodzą przegląd hodowlany w trakcie, którego tegoroczny przychówek jest opisywany. Od źrebiąt-klaczek pobierane są włosy z grzywy i ogona, aby prowadzić badania genetyczne. Każdy źrebak jest „czipowany”, by w przyszłości bezbłędnie przeprowadzić jego identyfikację.

Konik polski jest jedyną naszą rodzimą rasą konia, która zgodnie z kryteriami hodowlanymi UE jest zagrożona wyginięciem, co oznacza, że liczba klaczy hodowlanych wpisanych do księgi stadnej jest wciąż mniejsza niż 1000.

Anna Liśkiewicz, Nadleśnictwo Kliniska
Źródło: Lasy Państwowe

16 kwietnia 2020

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info