Działania resortu środowiska w związku awarią oczyszczalni ścieków Czajka
Informacje, Ochrona środowiska

Działania resortu środowiska w związku awarią oczyszczalni ścieków Czajka

Minister środowiska Henryk Kowalczyk i Główny Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko poinformowali dziś podczas konferencji prasowej o działaniach podjętych przez resort środowiska w związku z awarią kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy.

Zgodnie z informacjami MPWiK od godziny 7.50 28 sierpnia 2019 r. do północy, do Wisły dostało się 159 661 m3 ścieków.

„W związku z trwającą awarią kolektorów ściekowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji m.st. Warszawy, Inspektorzy Ochrony Środowiska na bieżąco monitorują stan wody w Wiśle. Z badanych do tej pory próbek widać już pierwszy wpływ zrzutów na jakość wody w Wiśle” – poinformował podczas konferencji minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Próbka jednorazowa ze strumienia ścieków, pobrana wczoraj o godzinie 12:44, wskazuje na dużą zawartość azotu amonowego – 43,7 mg/l. Dla porównania, próbka wody z Wisły powyżej zrzutu, czyli w miejscu gdzie zanieczyszczenie nie występuje, zawiera mniej niż 1 mg/l azotu amonowego, a próbka wody pobrana za miejscem wypływu ścieków wynosi 29,5 mg/l azotu amonowego.

„Nie możemy mówić, że nic się nie stało. Skutki tej awarii mogą być znaczące. Apeluję o współpracę w tej sprawie i skorzystania z oferowanej pomocy w jak najszybszym usunięciu awarii. To jest w interesie nas wszystkich, bo chodzi o zdrowie ludzi i stan środowiska” – dodał minister środowiska.

Inspekcja Ochrony Środowiska prowadzi monitoring badawczy na rzece Wiśle w przekrojach pomiarowych, które są zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy powyżej oraz poniżej miejsca zrzutu, a także w innych punktach wzdłuż biegu Wisły na terenie województwa mazowieckiego.

Resort środowiska podjął też współpracę z innymi służbami, w tym m.in. Państwową Inspekcją Sanitarną i Wodami Polskimi. Ponadto w województwach przez które przejdą zanieczyszczenia zwołano sztaby kryzysowe, w których będą uczestniczyć Inspektorzy WIOŚ. Sytuacja na Wiśle będzie też monitorowana przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, we współpracy z Policją, z wykorzystaniem drona z kamerą termowizyjną. Informacje dotyczące jakości wody będzie natomiast podawać Państwowa Inspekcja Sanitarna, zgodnie z kompetencjami.

Z informacji przekazanych przez MPWiK na posiedzeniu Zarządzania Kryzysowego wynika, że usunięcie awarii może potrwać od kilku tygodni do kilku miesięcy. Po konsultacjach technicznych Inspektorów Ochrony Środowiska ustalono, że istnieją jednak technologie, które umożliwiają zbudowanie tzw. bajpasu dla ścieków dla Oczyszczalni „Czajka”, a także wypompowanie ścieków z kanałów przesyłowych, aby umożliwić dotarcie do miejsca awarii.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

31 sierpnia 2019

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info