Wiedz czym oddychasz – dlaczego warto wykonywać pomiary emisji zanieczyszczeń?
Informacje, Ochrona środowiska

Wiedz czym oddychasz – dlaczego warto wykonywać pomiary emisji zanieczyszczeń?

Świadomość dotycząca problemu zanieczyszczeń atmosferycznych wzrasta, niestety tak samo, jak ilość szkodliwych substancji obecnych w powietrzu. Dziennie człowiek wykonuje blisko 26 000 oddechów. Podczas każdego wdechu poza życiodajnym tlenem do płuc i organizmu przedostają się metale ciężkie, pyły zawieszone w powietrzu i kancerogenne związki. O jakość powietrza należy dbać i systematycznie ją kontrolować, zwłaszcza w okolicy ośrodków przemysłowych.

Dlaczego powietrze nie jest czyste?

Wydychane z płuc powietrze powinno składać się w 78% z azotu, 17% z tlenu, 4% z dwutlenku węgla i w 1% z innych gazów. W rzeczywistości jednak w powietrzu coraz częściej znajdują się substancje, których być tam nie powinno. Należą do nich np. dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, benzen, ozon oraz pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10. Zanieczyszczają one powietrze, występując w ilościach, które w negatywny sposób oddziałują na zdrowie ludzi, zwierząt, a także obiekty architektoniczne. Znakomita ich większość pochodzi ze źródeł o charakterze antropogenicznym, czyli takich, które powstały wskutek działalności człowieka. Do antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń powietrza można zaliczyć np. spalanie paliw stałych i ciekłych, przemysł, transport lądowy czy paleniska domowe. Najwięcej zanieczyszczeń generuj sektor komunalny, transportowy oraz przemysłowy. Szkodliwe substancje obecne w powietrzu przyczyniają się do występowania chorób sercowo-naczyniowych, oddechowych i nowotworów. Skalę problemu doskonale obrazują przerażające statystyki, według których, tylko w 2015 roku w krajach europejskich, z powodu schorzeń wywołanych zanieczyszczeniem powietrza zmarło 790 tysięcy osób. 

Pomiary emisji zanieczyszczeń – dlaczego należy je wykonywać?

W przypadku przedsiębiorstw wykorzystujących instalacje emitujące do powietrza gazy lub pyły, przed przystąpieniem do ich eksploatacji potrzebne jest uzyskanie pozwolenia. Prawo wyróżnia także takie instalacje, które wymagają zgłoszenia do właściwego organu ochrony środowiska. Istotne zapisy w tej kwestii przyniosła także Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2015/2193 z 25 listopada 2015, w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania. Na jej mocy systemem pozwoleń lub rejestracji, a także obowiązkiem monitoringu emisji objął średnie źródła spalania paliw, czyli takie, które mają moc większą niż 1 MW i mniejszą niż 50 MW. Wprowadzony został też obowiązek okresowych pomiarów emisji. Należyta ochrona przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia spoczywa także na pracodawcy, który powinien zidentyfikować źródła emisji, ustalić, w jaki sposób wpływają na pracowników.  

Aby pomiary zanieczyszczeń powietrza były dokładne i zgodne z wszelkimi obowiązującymi normami, warto powierzyć ich przeprowadzenie specjalistom z Akredytowanego Laboratorium Pomiarowego. Szerokie spektrum pomiarów z zakresu analizy jakości powietrza atmosferycznego przeprowadza EkoNorm. Emisja mierzona jest przy wykorzystaniu profesjonalnych urządzeń, a zebrany materiał badany i jest w laboratorium. Wykorzystanie najnowszych technologii umożliwia analizę: stopnia czystości powietrza i poziomu zanieczyszczeń, emisji, skuteczności odpylania, efektywności urządzeń ochrony powietrza (w zakresie SO2, NO2, metali ciężkich, związków organicznych i nieorganicznych), a także wydajności instalacji wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych. Na podstawie pobranych próbek można oznaczyć zawartość metali ciężkich, związków nieorganicznych, dioksyn, furanów PCDF, aldehydów, a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. EkoNorm wykonuje badania z zakresu pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza na terenie całego kraju. Oprócz wieloaspektowej analizy oraz przygotowywania diagnoz czystości i jakości powietrza, Laboratorium Pomiarowemu zlecić można także pomiar smogu. Obejmuje on zbadanie próbki pyłu zawieszonego przy użyciu metody grawimetrycznej i automatycznej. 

Takie kompleksowe działania obejmujące systematyczną kontrolę emisji zanieczyszczeń do powietrza, pozwalają dokładnie określić typ, poziom zanieczyszczeń i to, jak ilość szkodliwych substancji zmienia się w czasie. Na podstawie precyzyjnych danych dających pełen obraz sytuacji, można zastosować środki mające na celu zmniejszenie emisji, a tym samym uczynienie obiektu bardziej ekologicznym i przyjaznym dla środowiska. 

12 sierpnia 2019

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info