RZĄD O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI
Informacje, Recykling

RZĄD O RECYKLINGU POJAZDÓW WYCOFANYCH Z EKSPLOATACJI

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, przedłożony przez ministra środowiska. Zakłada on m.in. zniesienie opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, za każdy używany pojazd sprowadzany do Polski.

Zniesienie opłaty recyklingowej

Zgodnie z projektem ustawy, nie będzie obowiązku uiszczania opłaty recyklingowej, w wysokości 500 zł, ponoszonej za każdy używany pojazd sprowadzany do Polski. Obecnie wniesienie tej opłaty jest warunkiem koniecznym jego rejestracji w kraju.

Według projektu, przedsiębiorcy wprowadzający na rynek ponad 1000 pojazdów rocznie (głównie producenci, profesjonalni importerzy), najczęściej nowych, będą musieli zapewnić sieć składającą się z co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów w każdym województwie, w różnych miejscowościach (w praktyce co najmniej 48 stacji lub punktów).

Natomiast wprowadzający na rynek nie więcej niż 1000 pojazdów rocznie będą musieli zapewnić funkcjonowanie co najmniej 3 stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów, położonych w różnych miejscowościach.

Ponadto zaproponowano, aby w sytuacji wydania zaświadczenia o demontażu – bez rzeczywistego przyjęcia pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania – następowało cofnięcie przedsiębiorcy decyzji lub pozwolenia na prowadzenie działalności dotyczącej gospodarki odpadami.

Zmiany w opłatach za brak sieci

Opłata za brak sieci będzie uzależniona od liczby wprowadzanych pojazdów, liczby dni, w których nie zapewniono sieci oraz od liczby brakujących elementów sieci (stacji demontażu lub punktów zbierania). Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie nałożenie opłaty proporcjonalnej do stopnia niespełnienia wymagań w zakresie utworzenia sieci.

Projekt ustawy zakłada też obniżenie wysokości dodatkowej opłaty za brak sieci z 50 na 20 proc. kwoty niewpłaconej opłaty za brak sieci.

Opłaty za brak wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów.

Wprowadzono opłaty za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i recyklingu pojazdów dla prowadzących stacje demontażu. Będzie ona wpłacana na odrębny rachunek bankowy urzędu marszałkowskiego, a następnie przekazywana do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 5 proc. z wpływów z tej opłaty będzie stanowiło dochód województwa.

***
Konieczność nowelizacji obowiązujących przepisów wynika z potrzeby pełnego wdrożenia do polskiego prawa dyrektywy 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Źródło: Ministerstwo Środowiska

3 grudnia 2014

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info