Informacje, Recykling

W KONINIE POWSTAJE NOWOCZESNY ZAKŁAD UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW

fot. Ministerstwo Środowiska

W Koninie powstaje nowoczesny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Celem przedsięwzięcia jest zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Konina oraz 35 gmin/miast powiatów: konińskiego, kolskiego, słupskiego oraz tureckiego.

Projekt obejmuje tereny zamieszkałe przez 371 tys. mieszkańców. Koszt całkowity inwestycji wynosi prawie 382 mln zł. Budowa zakładu została dofinansowana ze środków Unii Europejskiej kwotą wynosząca ponad 154 mln zł.

Inwestycję w Koninie w ostatnim czasie odwiedził wiceminister Janusz Ostapiuk. W trakcie spotkania minister podkreślił:

– Po zakończeniu budowy w 2015 roku w zakładzie będą nie tylko utylizowane odpady, ale również wytwarzana energia elektryczna i ciepło, co spowoduje zmniejszenie wykorzystania paliw kopalnych.

O inwestycji

Projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego otrzymał ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę w październiku 2013 roku. Roboty budowlano-montażowe rozpoczęto w następnym miesiącu.

W chwili obecnej kontynuowane są prace związane z budową i montażem poszczególnych obiektów zakładu, m.in: budową bunkra magazynowania odpadów, halą wyładunkową, kotłownią, budynkiem stabilizacji i zestalania popiołów oraz montażem konstrukcji wsporczej kotła, kanałów spalin i filtrów. Zakończono prace związane z montażem paleniska.

Więcej informacji o projekcie na stronie beneficjenta – Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

***

Projekt Uporządkowanie Gospodarki Odpadami na Terenie Subregionu Konińskiego otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi (działanie 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych), Programu Infrastruktura i Środowisko.

ŹÓDŁO: MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *