Recykling samochodów
Informacje, Motoryzacja, Recykling

Recykling samochodów

Samochód zawiera olbrzymie ilości różnorodnych materiałów, a od ich składu i udziału w masie samochodów złomowanych zależy przebieg recyklingu oraz jego koszty, a co za tym idzie rentowność oraz konsekwencje dla środowiska.

Określenie składu materiałowego samochodów jest trudne, ponieważ pojazdy każdego z producentów mają inną strukturę.

Średni udział materiałów w masie samochodów przedstawia się następująco:

– 70% – metale,
– 17% płyny, szkło, gumy, tkaniny i inne surowce,
– 13% tworzywa sztuczne.

Pomijając metale, ale uwzględniając masę materiałów wchodzących w skład jednego pojazdu, można wyodrębnić także inną strukturę budowy samochodu:

– 100 kg – tworzywa sztuczne,

– 50 kg – guma,

– 24 kg – 40 kg – szkło,

– 25 kg – tekstylia.

Zmiany zachodzące w składzie materiałowym zastosowanym w budowie samochodów, które są spowodowane przepisami uwzględniającymi ochronę środowiska i bezpieczeństwo, wymaganiami nabywców mających na uwadze ich komfort, jakoś wykonania, trwałość, zużycie paliwa i tym podobne, a także z zasadami konkurencyjności. Wraz z rozwojem motoryzacji i postępem technicznym zmienia się skład masy poszczególnych części samochodowych. Z ekonomicznego punktu widzenia bardziej opłacalne jest zastąpienie stopów żelaza i metali ciężkich tworzywami sztucznymi i aluminium. Właśnie z tego powodu udział stali w budowie pojazdu spadł z 76% w latach 60. do 63% w latach 90., a udział tworzyw sztucznych w tym czasie wzrósł z 2% do 14%.

Stal jest surowcem, który można w 100% odzyskać. Również wysoki wskaźnik – 90% odzyskiwalności, cechuje aluminium i inne metale nieżelazne.
Pozostałe materiały to jest około 25% masy złomowanego pojazdu można odzyskać jedynie w 25% – 35%. Materiały umiarkowanie nadające się do recyklingu to głównie: tworzywa sztuczne, szkło, elastomery czyli guma, tkaniny, płyny i oleje.
Rozwój recyklingu powinien opierać się na opracowaniu nowych technologii dotyczących przerobu tych właśnie surowców.

Mimo korzyści wynikających z recyklingu materiały łatwo odzyskiwalne zastępowane są tymi, które temu procesowi nie podlegają. Sytuacja taka wymusza opracowanie nowych technologii oraz znalezienie nowych rynków zbytu.
W przeciwnym wypadku wskaźnik recyklingu będzie spadał.

Andrzej Głaz, Piotr Głaz, Małgorzata Hojdak

Źródło: Ekogroup.info – Ekologia i Recykling

5 czerwca 2013

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info