Perspektywy i rola OZE na polskim rynku
Informacje, Promowane

Perspektywy i rola OZE na polskim rynku

Odnawialne źródła energii mają coraz większe znaczenie dla światowej gospodarki, w tym również polskiej. W kraju odnotować można znaczące postępy w obszarze energetycznej transformacji, jednak ich tempo wciąż pozostaje nieoptymalne. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na relatywnie wysoką emisyjność CO2, a także niemałą energochłonność. W ostatniej dekadzie, produkcja energii elektrycznej z OZE rosła w wolniejszym tempie. Przełożyło się to na wyraźnie niższy udział źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu. W Polsce za rozwój tego sektora odpowiada przede wszystkim energetyka wiatrowa oraz słoneczna.

Odnawialne źródła energii w Polsce i Europie

Poszczególne państwa członkowskie Unii Europejskiej znacząco różnią się pod względem udziału Odnawialnych Źródeł Energii w całkowitej produkcji energii elektrycznej, a także tempa rozwoju branży w minionym dziesięcioleciu. Pod względem dynamiki wzrostu produkcji z OZE wyróżnić można dwa kraje, które ukierunkowały swój rozwój na energetykę wiatrową – Polskę oraz Litwę. Transformacja energetyczna to proces, który wiąże się z koniecznością znaczącej przebudowy gospodarki oraz samego sektora energii w kierunku OZE. Konieczność jego przeprowadzenia wynika z wielu czynników. Polska zobligowana jest do podjęcia zintensyfikowanych działań z uwagi na zobowiązania międzynarodowe. Na najbliższą dekadę zaplanowane są cele rządowe, która zakładają dalszy wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w gospodarce. Nie bez znaczenia pozostają wysokie ceny uprawnień do emisji CO2, przekładające się na zmianę ekonomiki w produkcji energii. Wysokie koszty stanowią poważne zagrożenie dla konkurencyjności rodzimej gospodarki. Ważną kwestią jest też strategiczne opieranie modelu działalności na OZE, będące obecnie priorytetem wielu polskich koncernów energetycznych.

Czynniki osłabiające rozwój OZE w Polsce

Istotną barierą dla rozwoju OZE w Polsce są ograniczone możliwości finansowania inwestycji, trudności proceduralno-administracyjne, prawne regulacje związane z otrzymywaniem wsparcia czy problemy z funkcjonowaniem samych sieci przesyłowych. Nie bez znaczenia pozostają kwestie związane z budową, utrzymaniem i inspekcją elektrowni. Profesjonalny serwis turbin wiatrowych powinien być przeprowadzany regularnie, włącznie z uwzględnieniem systematycznych inspekcji i przeglądów. Podnosi się zapotrzebowanie na specjalistów, którzy muszą dysponować odpowiednim sprzętem oraz umiejętnościami. Obecnie w Polsce funkcjonuje coraz więcej firm oferujących profesjonalny serwis turbin wiatrowych. Należy do nich przedsiębiorstwo Teton, z którego usługami można zapoznać się na stronie: https://teton.pl/serwis-turbin-wiatrowych/. Serwisant turbin wiatrowych może wykonać prace przy użyciu dostępu linowego, a także sporządzić niezbędny raport. Tego typu usługi zyskują coraz większą popularność.

Czynniki korzystnie wpływające na udział technologii OZE

Obecnie Polska uznawana jest za jeden z najbardziej aktywnych rynków transakcyjnych OZE w całej Europie. Rozwój technologii przebiega coraz szybciej, ze szczególnym wskazaniem na turbiny wiatrowe. Przekłada się to na znaczące zminimalizowanie średnich kosztów produkcji energii za ich pośrednictwem. Obecnie coraz bardziej możliwe staje się osiągnięcie stanu, w którym odnawialne jednostki będą w stanie zaznaczyć swoją konkurencyjność na rynku bez korzystania z systemów wsparcia. Z tego względu wzrasta popularność umów PPA, pozwalających na zapewnienie wytwórcom energii OZE stabilnych przychodów i jednocześnie zagwarantowania dostępu do zielonej energii wielu konsumentom. W 2016 roku wprowadzono aukcyjny system wsparcia, który przewiduje skorygowaną o inflację cenę do nawet 15 lat wprzód. Polski sektor energetyczny ma bardzo wysokie potrzeby inwestycyjne w Europie, a stabilny system aukcyjny przyspiesza rozwój projektów na podstawie kilku wariantów zabezpieczenia przychodów. Obecnie wzrasta też samo zainteresowanie polskimi aktywami OZE, zwłaszcza wśród inwestorów strategicznych oraz infrastrukturalnych. Ich determinacja nie spada nawet mimo następstw pandemii COVID-19, takich jak spowolnienie gospodarcze czy zakłócenia działalności operacyjnej

3 marca 2022

O autorze

Redakcja


Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info