SITA – profesjonalne zagospodarowanie odpadów
Informacje

SITA – profesjonalne zagospodarowanie odpadów

Bezustanny postęp cywilizacyjny, gwałtowna konsumpcja oraz rosnąca liczba mieszkańców sprawiają, że w ostatnich latach ludzkość został wręcz zasypana ogromną liczbą śmieci oraz różnorodnych odpadów komunalnych, przemysłowych, biologicznych czy elektro śmieci.

Każde gospodarstwo domowe, fabryki, przedsiębiorstwa, korporacje i inne instytucje publiczne generują różnorodne odpady, które w mniejszym lub większym stopniu zanieczyszczają otaczające środowisko, niszcząc naturalną faunę i florę. Dlatego tak ważna jest racjonalna gospodarka odpadami śmieci, zapobieganie, zbieranie, segregowanie w odpowiednich pojemnikach jak również ograniczanie ich powstawania.

Segregacja, utylizacja, recykling

W związku ze zwiększającą się liczbą śmieci w najbliższym otoczeniu koniecznością staje się pomoc wyspecjalizowanych firm, zajmujących się profesjonalnym wywozem śmieci. W wyniku szerokiej kampanii medialnej z roku na rok wzrasta świadomość społeczna, stąd też ogromną popularnością cieszy się segregacja śmieci. Dzięki temu znaczna ich część podlega utylizacji, recyklingowi w spalarniach czyli przetworzeniu w inne surowce, wykorzystywane w gospodarstwie domowym, fabrykach czy innych instytucjach. Pomocą mieszkańcom gmin i dużych miast służą wyspecjalizowane firmy, zajmujące się nie tylko wywozem śmieci, ale również ich przetwarzaniem.

SITA liderem na rynku

Niekwestionowanym liderem na rynku jest obecnie firma SITA, świadcząca szeroki i bogaty zakres usług w dziedzinie utrzymania czystości i porządku w różnych punktach oraz miejscach. Firma, uznawana za specjalistę do spraw gospodarki odpadami, posiada niezwykle w bogatą tradycję, ponieważ prężnie działa na rynku ponad dziewięćdziesiąt lat, świadcząc usługi w zakresie zbierania, sortowania,transportowania, składowania i przetwarzania śmieci, wywozu gruzu. SITA, wychodząc na przeciw oczekiwaniom zarówno indywidualnym klientom jak i gminom, urzędom miasta oraz przedsiębiorcom bezustannie tworzy nowoczesne i innowacyjne systemy zbiórki odpadów komunalnych, przemysłowych czy biologicznych. Co więcej SITA zajmuje się profesjonalną produkcją alternatywnych paliw dla przemysłu cementowego, tworzeniem różnorodnych instalacji do recyklingu odpadów.

SITA- specjalista do spraw utrzymania czystości

SITA nie tylko zajmuje się zagospodarowaniem odpadów komunalnych na szeroką, bo krajową skalę, ale świadczy również pracy porządkowe, mające na celu utrzymanie czystości w najbliższym otoczeniu: na terenie gminy, miast, zakładów pracy, magazynów czy innych obiektów. Usługi firmy obejmują między innymi: tworzenie zieleni, zapewnienie i obsługa kabin sanitarnych, utrzymanie dróg, chodników, przystanków i placów, porządkowanie różnorodnych sieci kanalizacyjnych, sanitarnych, zbiorników jak również rekultywacja zniszczonej oraz zdegradowanej ziemi oraz gleby.

25 czerwca 2015

O autorze

Redakcja


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info