Informacje, Ochrona środowiska

POLICZONO ZWIERZYNĘ W PODKARPACKICH LASACH

Tegoroczna inwentaryzacja zwierzyny wykazała, że w południowo-wschodniej Polsce bytuje niemal 14 tys. jeleni, 40 tys. saren oraz ponad 500 łosi. Tych ostatnich jest ponad dwa razy więcej niż pięć lat temu. Żyje tu również 551 żubrów, ponad 230 niedźwiedzi, przeszło 600 wilków, 200 rysi, 230 żbików oraz prawie 11 tys. bobrów. Inwentaryzację przeprowadzono używając różnych

Read More...