Las na wynos?
Informacje, Ochrona środowiska

Las na wynos?

Możemy bezpowrotnie utracić możliwość dostępu do lasów, które są najcenniejszym zasobem społecznym w dobie utraty różnorodności biologicznej i zmiany klimatu. 

Grupa posłów PiS przygotowała projekt nowelizacji ustawy o lasach, według którego politycy będą mogli żądać od Lasów Państwowych – a więc od obywateli do których należą lasy! – wymiany atrakcyjnych działek. Nie będą też otrzymywać rekompensat, w sytuacji gdy wymieniana jest działka o wyższej wartości na działkę o wartości niższej. 

Uroczysko za śmietnisko

W efekcie może się okazać, że LP, będą zmuszone oddawać tereny leśne – mienie podatnika! –  cenne z punktu widzenia przyrodniczego lub gospodarczego, a w zamian otrzymywać działki o tej samej powierzchni, ale położone poza obszarami leśnymi czy zdegradowane. Na przykład tereny poprzemysłowe, wysypiska śmieci, hałdy,…. 

Obecnie lasy, grunty leśne oraz pozostałe nieruchomości pozostające w zarządzie Lasów Państwowych mogą stać się przedmiotem zamiany tylko w  przypadkach uzasadnionych celami gospodarki leśnej1.

To dobre prawo, wspierające ochronę lasów i zasobów przyrodniczych, nie powinno zostać zmienione!

„Kryteria przewidziane w projekcie nowelizacji ustawy są szalenie nieprecyzyjne2. Stanowią więc zagrożenie dla integralności i ciągłości ekosystemów leśnych będących w zarządzie Lasów Państwowych i spowodują dalszą fragmentację siedlisk. Lasy to nasza ochrona w dobie zmiany klimatu. Musimy zwiększać ilość lasów i chronić, za wszelką cenę, najcenniejsze siedliska.” – mówi Krzysztof Rydel, specjalista ds. ochrony przyrody w lasach Fundacji WWF Polska.

Las jest nasz

Projekt ustawy stoi w sprzeczności z potrzebami obywateli, przyrody i klimatu, polityką klimatyczną UE, strategią na rzecz różnorodności biologicznej, a nawet z Konstytucją (art 74). Otwiera też furtkę do poważnych nadużyć, takich jak korupcja, naruszenie zasad zdrowej konkurencji i wolnego rynku. 

Nie zgadzajmy się na odebranie nam lasów! Projekt nowelizacji ustawy powinien w całości trafić do kosza.

1 https://lexlege.pl/ustawa-o-lasach/art-38e/

2 https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=1098

Źródło: WWF.pl

18 maja 2021

O autorze

Redakcja


Ostatni komentarz
  • Patryk
    1
    Pojemniki na odpady
    U nas jakiś czas temu zamontowano tzw. moloki, które są wkopywane w ziemię. W przypadku odpadów zielonych związany u dołu worek i tak przecieka przy wyciąganiu. Strasznie potem śmierdzi wokół…
GLAERIA FLICKR
KONTAKT

AG Solutions - marekting internetowy

Email : kontakt@ekogroup.info